วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด อาบจิตร กอมาตย์

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1530349458-8.1.18.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

อาบจิตร กอมาตย์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล2 วรวรรณ รุจิตร3

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ปัจจัยที่สนับสนุนความพร้อมตามทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแมคคลีแลนด์ ของนักกีฬาฟุตบอลหญิง ทีมวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -