วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด Hmoon Thet Chial

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1567067170-9.1.6.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

Hmoon Thet Chial
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ Artit Chutchaipolrut2 Tatsika Jarukamjorn3 Kularb Purisarn4

สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) 44 Factors Affecting Job Satisfaction of Licensed Tourist Guides in Myanmar
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -