วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ยงยุทธ สุพรมพิทักษ์

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1567067406-9.1.12.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ยงยุทธ สุพรมพิทักษ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ การุณย์ บัวเผื่อน2

สาขา

สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) รูปแบบระบบเกียรติศักดิ์ที่ใช้ในการปกครองนักเรียนนายสิบตารวจของศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 4
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -