วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด กุหลาบ ปุริสาร

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1606892380-3-(17-22)edit.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

กุหลาบ ปุริสาร
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ วิเชียร ชิวพิมาย2

สาขา

สาขาปรัชญา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ภาวะผู้นำที่เป็นเลิศของผู้บริหารทางการศึกษาในยุค New Normal
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -