วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด Phyo Thiri Hlaing

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1637997467-17-BE030163-171.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

Phyo Thiri Hlaing
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ -

สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) Service quality improvement of traditional automotive maintenance services in Yangon, Myanmar
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -