วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด Aniwat Kaewjomnong

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1637997679-18-ED001172-183.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

Aniwat Kaewjomnong
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ Chutimawan Kaewjomnong

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) Digital Intelligence of Educational Personnel in Public Universities in 4 Southern Border Provinces during the COVID-19 Pandemic in Thailand
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -