วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด Chartchanok Nanok

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1638009238-21-ED044203-212.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

Chartchanok Nanok
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ Kularb Purisan, Artit Chutchaipolrut

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) Creative Leadership of Administrators in 21st Century Affecting Effectiveness of Private School under Khon Kaen Educational Area District Office 2
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -