วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2564


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1645946460-21-ED044185-193.pdf

   หน้าที่ 185

Chartchanok Nanok

CAS1189

ชื่อผู้วิจัย   Chartchanok Nanok
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ Kularb Purisan, Artit Chutchaipolrut
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) Creative Leadership of Administrators in 21st Century Affecting Effectiveness of Private School under Khon Kaen Educational Area District Office 2
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -