วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด Kularb Purisarn

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1638011145-22-ED079213-225.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

Kularb Purisarn
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ Artit Chatchaipolrut, Kusuma Damrongchai, Wipaporn Romphruek

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) The Guidelines for the Development of Ethics in Professional Learning Community (E-PLC) and Learners' Competency for Students at the Basic Education Level
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -