วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด Jocelyn L. Alimondo

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1638083106-23-ED083226-235.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

Jocelyn L. Alimondo
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ -

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) Distance Learning Education: From New Normal Challenges to Post-Pandemic Opportunities
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -