วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด Yoko Aihara

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1638086887-24-HE013236-245.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

Yoko Aihara
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ Chulaporn Sota

สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) Depressive symptoms in community-dwelling older adults before and during the 2019 coronavirus diseases (COVID-19) pandemic
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -