วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด Chun Hyunju

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1638091292-25-HS032246-253.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

Chun Hyunju
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ -

สาขา

สาขาสังคมวิทยา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) A Study on the Status of Language and Cultural Exchange between Korea and Thailand: focusing on Literature Translation and Language Learning
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -