วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2552


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1488334265-1.pdf

   หน้าที่ 1       อ่าน 281 ครั้ง / ดาวน์โหลด 1 ครั้ง

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

CAS344

ชื่อผู้วิจัย   เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) อุดมศึกษาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword