วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2556


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1488342721-6.pdf

   หน้าที่ 54

วชิรา จันทร์คายโคตร

CAS376

ชื่อผู้วิจัย   วชิรา จันทร์คายโคตร
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ สุบาดี ตั้งวิโร สำเภา พันเสนา
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การศึกษาคุณภาพชีวิตของบุคคลากร วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปีการศึกษา 2556
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword