วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 7 ฉบับที่ เดือน ตุลาคม - ปี พ.ศ. 2560


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1515740666-HE004.pdf

   หน้าที่ 127

Ratiporn Patcharasopak

CAS569

ชื่อผู้วิจัย   Ratiporn Patcharasopak
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ; Somchai Sessirisombat; Pisha Pittayapat
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) Evaluation of pharyngeal airway dimension changes after bimaxillary surgery in a group of Thai patients using cone-beam computed tomography
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword