วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 7 ฉบับที่ เดือน ตุลาคม - ปี พ.ศ. 2560


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1515741443-HS025.pdf

   หน้าที่ 127

Theary Sor

CAS572

ชื่อผู้วิจัย   Theary Sor
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ Dr. Kampeeraphap Intanoo; Asst. Prof. Dr.Nawamin Prachanant
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาสังคมวิทยา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) An Error Analysis of English Composition Written by Cambodia and Thai Grade twelve Students
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword