วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2564


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1645949302-22-ED079194-203.pdf

   หน้าที่ 194

Kularb Purisarn

CAS1190

ชื่อผู้วิจัย   Kularb Purisarn
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ Artit Chatchaipolrut, Kusuma Damrongchai, Wipaporn Romphruek
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) The Guidelines for the Development of Ethics in Professional Learning Community (E-PLC) and Learners' Competency for Students at the Basic Education Level
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -