วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด พลวัชร สำเรียนรัมย์

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1637898793-1-ED0081-9.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

พลวัชร สำเรียนรัมย์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ภัทรภร ผลิตากุล

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ดนตรีตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริม การคิดวิเคราะห์ทางดนตรีสำหรับนักเรียนอายุ 13-15 ปี
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -