วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2564


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1645953809-24-HE013213-222.pdf

   หน้าที่ 213

Yoko Aihara

CAS1192

ชื่อผู้วิจัย   Yoko Aihara
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ Chulaporn Sota
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) Depressive symptoms in community-dwelling older adults before and during the 2019 coronavirus diseases (COVID-19) pandemic
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -