วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2565

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     814932262.pdf

   หน้าที่ 217       อ่าน 1 ครั้ง / ดาวน์โหลด ครั้ง

Yue Feng

CAS1246

ชื่อผู้วิจัย   Yue Feng
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
Teerachai Nethanomsak2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) Is the starting line for education really that important?
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) IS THE STARTING LINE FOR EDUCATION REALLY THAT IMPORTANT?
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -