วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด คนิตลดา ณะศรี

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488011621-12.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

คนิตลดา ณะศรี
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ และคณะ

สาขา

สาขาสังคมวิทยา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การบริหารจัดการวงดนตรีลูกทุ่งหมอลำวัฒนธรรมของชาวอีสาน
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword