วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ประวิต เอราวรรณ์

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488335869-4.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ประวิต เอราวรรณ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ปรีชา จันทวี

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) แผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping) : การสร้างการเรียนรู้ และการสะท้อนกลับในการพัฒนาแผนงาน/โครงการ
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword