วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ฐานิกา บุษมงคล

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488337933-2.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ฐานิกา บุษมงคล
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ

สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การสร้างมาตรฐานการพยาบาลตามแนวคิดของเมสัน
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword