วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ศิริพร น้อยวงศ์

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488348619-10.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ศิริพร น้อยวงศ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ พรทิวา พระวงษ์

สาขา

สาขาเศรษฐศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของฝาก ของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword