วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด พีระวัฒน์ ขาวสิทธิวงษ์

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488348975-12.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

พีระวัฒน์ ขาวสิทธิวงษ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ศิริพงษ์ นครแก้ว ฉัตรพงศ์ พีระวราสิทธิ์

สาขา

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าศึกษาหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword