วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด หลี่ เจียนหมิง

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488354338-12.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

หลี่ เจียนหมิง
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ วริศรา เหล่าบำรุง

สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การจัดการการตลาดที่ส่งผลต่อความต้องการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชนนอกระบบของผู้บริโภค จังหวัดนครสวรรค์
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword