วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ปรัชญา ธรรมกุล

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1505123497-pp6.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ปรัชญา ธรรมกุล
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์

สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาการให้บริการบัตรออมสินวีซ่า เดบิต ธนาคารออมสิน สาขาแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword