วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ยุวรัตน์ ฐิตินิรันดร์กุล

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1505124756-pp12.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ยุวรัตน์ ฐิตินิรันดร์กุล
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ

สาขา

สาขานิติศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีข้อพิพาทระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และอาจารย์ของสถาบัน
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword