วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ดร.กุหลาบ ปุริสาร

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1530345693-8.1.1.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ดร.กุหลาบ ปุริสาร
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ -

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) แนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สู่ผู้นำที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -