วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ลดาวรรณ สุระนรากุล

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1530348326-8.1.13.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ลดาวรรณ สุระนรากุล
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ นัยพินิจ2

สาขา

สาขาเศรษฐศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การจัดการต้นทุนของฟาร์มไก่งวงในจังหวัดนครพนม
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -