วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด วิชญาพร พรมสุริย์

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1567065581-9.1.4.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

วิชญาพร พรมสุริย์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ชาติชาย ม่วงปฐม2 จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต3

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามาเสริมด้วยการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ต่อความสามารถ ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -