วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ยุวรัตน์ ฐิตินิรันดร์กุล

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1577252111-6.(39-42).pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ยุวรัตน์ ฐิตินิรันดร์กุล
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ -

สาขา

สาขานิติศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กฎหมายการศึกษาและแผนพัฒนาชาติ สู่มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -