วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ญาราภรณ์ พรมวัง

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1578063725-28.HE022(224-229).pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ญาราภรณ์ พรมวัง
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ วรรณศรี แววงาม2 สุพัฒน์ อาสนะ3 ลำพึง วอนอก4

สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพด้วยตนเองผ่านทางสังคมเครือข่ายออนไลน์ต่อโรคอ้วนในนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -