วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ทนุภา สายทิทย์

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488356326-11.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ทนุภา สายทิทย์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ไชยงค์ สืบสารคาม

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword