วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด พริมสุจี อมตธงไชย

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1567066801-9.1.5.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

พริมสุจี อมตธงไชย
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ประเสริฐ ดำรงชัย2

สาขา

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดร้านขายวัสดุก่อสร้าง อาเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -