วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

กองบรรณาธิการ (Editorial Board)
ที่ปรึกษา
นายกสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
รองอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
บรรณาธิการ
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์
บรรณาธิการผู้ช่วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนใจ ไชยบุญเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์
อาจารย์ ดร.กุหลาบ ปุริสาร

กองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชิวพิมาย
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงาม
รองศาสตราจารย์ ดร.ละเอียด จงกลนี
รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา อารีรัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย จันทร์จรัส
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา
รองศาสตราจารย์ ดร.กนกอร สมปราชญ์
รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก
รองศาสตราจารย์ วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา
รองศาสตราจารย์ นฤมล สินสุพรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ สิริสุทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ นัยพินิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงค์นิตย์ จันทร์จรัส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม ธรรมทัศนานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนใจ ไชยบุญเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ชนะวงศ์
ดร.กุหลาบ ปุริสาร
ดร.นิกัญชลา ล้นเหลือ
ดร.ดาวรุวรรณ ถวิลการ
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ายจัดการและเลขานุการ
อาจารย์กุสุมา ดำรงชัย
อาจารย์ชัยวัฒน์ วัลละภา
นางสาวอัญชุลี มูลทิพย์
นางสาวดลนภา ภิงคะสาร
นางสาวกัญญาลักขณ์ กว้างสวาสดิ์
นายยงยุทธ์ หอมทองhttps://aar-healthcare.com/slot/https://dek.chula.ac.th/uploads/truewallet-slot/https://covid19.dairikab.go.id/slot-server-luar/http://lexsportiva.in.ua/akun-pro-thailand/http://ojs3.bkstm.org/slot-luar-negeri/https://perizinan.jambikota.go.id/slot-demo/https://stisnu-aceh.ac.id/slot-deposit-gopay-dan-ovo/https://journals.missouri.edu/slot-ovo/https://pamor.tangerangselatankota.go.id/uploads/akun-pro-kamboja/https://pamor.tangerangselatankota.go.id/uploads/slot-deposit-pulsa/https://perizinan.jambikota.go.id/slot-server-luar/http://lexsportiva.in.ua/slot-demo/http://sisumaker.sumutprov.go.id/slot-deposit-pulsa/http://sisumaker.sumutprov.go.id/slot-server-luar/https://penerbit.undip.ac.id/js/slot-deposit-pulsa/https://penerbit.undip.ac.id/upload/slot-deposit-dana/https://perizinan.jambikota.go.id/slot-deposit-dana/https://penerbit.undip.ac.id/upload/slot-demo/https://www.univbaru.ac.id/slot-zeus/https://perizinan.jambikota.go.id/slot-deposit-pulsa/https://ojs.americaspg.com/slot-server-luar/https://forum.im.ncue.edu.tw/pages/data-hk/http://sistemasi.ftik.unisi.ac.id/pages/slot-server-luar/https://inspektorat.enrekangkab.go.id/slot-deposit-pulsa/https://slot-deposit-pulsa.ojs.stikeslandbouw.ac.id/https://aar-healthcare.com/gates-of-gatot-kaca/https://slot-demo.ojs.stikeslandbouw.ac.id/https://slot-dana.ojs.stikeslandbouw.ac.id/https://www.univbaru.ac.id/slot-server-luar/https://www.univbaru.ac.id/slot-demo/https://sisumaker.tapselkab.go.id/slot-deposit-pulsa/https://sisumaker.tapselkab.go.id/uploads/slot-demo/https://layanan.gorontalokab.go.id/assets/slot88/https://layanan.gorontalokab.go.id/assets/slot-demo/http://jih.fh.unsoed.ac.id/pages/akun-pro-thailand/https://ppb.uinsatu.ac.id/siyasa/slot-deposit-pulsa/https://datadesacenter.dpmd.jatimprov.go.id/public/slot-deposit-ovo/https://datadesacenter.dpmd.jatimprov.go.id/public/slot-deposit-dana/https://layanan.gorontalokab.go.id/cloud/slot-deposit-dana/https://datadesacenter.dpmd.jatimprov.go.id/public/slot-gacor/