วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน ปี พ.ศ. 2565


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1577283847.pdf

   หน้าที่ 132       อ่าน 278 ครั้ง / ดาวน์โหลด 3 ครั้ง

เกรียงศักดิ์ พิมสุก

CAS1269

ชื่อผู้วิจัย   เกรียงศักดิ์ พิมสุก
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
กฤษณพงค์ พูตระกูล
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขานิติศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระทำความผิดซ้ำของผู้ต้องขังคดียาเสพติดในเรือนจำ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) FACTORS AFFECTING REPEATED OFFENDING OF DRUG INMATES IN LOM SAK DISTRICT, PHETCHABUN PROVINCE PRISON
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -