วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2566

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1845126670.pdf

  

Dennis Espineli Salcedo

CAS1555

ชื่อผู้วิจัย   Dennis Espineli Salcedo
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
Ferryvic S. Mercado2 and Supachai Basit3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) Detection and Enumeration of Heterotrophic Bacteria and Fecal Coliforms in Drinking Water from Selected Commercial Food Establishments in Dasmariñas, Cavite
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) DETECTION AND ENUMERATION OF HETEROTROPHIC BACTERIA AND FECAL COLIFORMS IN DRINKING WATER FROM SELECTED COMMERCIAL FOOD ESTABLISHMENTS IN DASMARIñAS, CAVITE
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ Access to safe drinking water is a basic human right but 1/3 of the global population do not have access to safe drinking water. This study aimed to evaluate the potability of drinking water collected from commercial food establishments in Dasmariñas, Cavite using the Most Probable Number (MPN) index, Heterotrophic Plate Count (HPC), and detection of fecal coliforms from water samples. Fifty-five percent (n=11) of the samples were positive in MTT which is indicative of the presence of total coliforms. Forty percent (n=8) of the water samples had unacceptable HPC at >6,500 CFU/mL. Thirty percent (n=6) of the drinking water samples were confirmed positive for fecal coliforms (Escherichia coli) as manifested by dark pink colonies in VRBA. In summary, only 45% (n=9) of the collected drinking water samples were considered as potable.
Access to safe drinking water is a basic human right but 1/3 of the global population do not have access to safe drinking water. This study aimed to evaluate the potability of drinking water collected from commercial food establishments in Dasmariñas, Cavite using the Most Probable Number (MPN) index, Heterotrophic Plate Count (HPC), and detection of fecal coliforms from water samples. Fifty-five percent (n=11) of the samples were positive in MTT which is indicative of the presence of total coliforms. Forty percent (n=8) of the water samples had unacceptable HPC at >6,500 CFU/mL. Thirty percent (n=6) of the drinking water samples were confirmed positive for fecal coliforms (Escherichia coli) as manifested by dark pink colonies in VRBA. In summary, only 45% (n=9) of the collected drinking water samples were considered as potable.
Keyword water analysis; medical laboratory science; most probable number; drinking water quality assessment; total coliform