วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 9 ฉบับที่ เดือน พฤศจิกายน - ปี พ.ศ. 2562

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1578294480-38.HS031(297-305).pdf

  

Chaleomkiet Yenphech

CAS878

ชื่อผู้วิจัย   Chaleomkiet Yenphech
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาสังคมวิทยา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) The Worldwide Use of Language Learning Strategies: A Case Study of ESL Students in Buriram, Thailand
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE WORLDWIDE USE OF LANGUAGE LEARNING STRATEGIES: A CASE STUDY OF ESL STUDENTS IN BURIRAM, THAILAND
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This study is dedicated to the research of Language Learning Strategies (LLS), utilized by a group of Cambodian undergraduate learners in an ESL context. The rationale for the study is to show a pronounced lack of research on ESL in Buriram Rajabhat University Thailand and a dearth of prior research into SILL. In particular, this research intends to investigate the general pattern of SILL used among a group of ESL students, in terms of their overall use of strategies, according to the six categories presented and designed SILL V.7.0 (Oxford, 1990). The variables affecting those who received full scholarships from the project called “Royal School (Kampong Chheuteal High School), from Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn”. will be looked at, as will the most widely employed strategies scale, around the world and across many cultural groups contributing to the ESL learning environment, these will also be examined. The data were collected using “In-depth” interviews, and a survey method was also used by all of the ESL students to find the most and the least of LLS. Affective was the least used learning strategy, and compensation and cognitive were the most highly used strategy. Memory, metacognitive, and social strategies were used to the medium level.
This study is dedicated to the research of Language Learning Strategies (LLS), utilized by a group of Cambodian undergraduate learners in an ESL context. The rationale for the study is to show a pronounced lack of research on ESL in Buriram Rajabhat University Thailand and a dearth of prior research into SILL. In particular, this research intends to investigate the general pattern of SILL used among a group of ESL students, in terms of their overall use of strategies, according to the six categories presented and designed SILL V.7.0 (Oxford, 1990). The variables affecting those who received full scholarships from the project called “Royal School (Kampong Chheuteal High School), from Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn”. will be looked at, as will the most widely employed strategies scale, around the world and across many cultural groups contributing to the ESL learning environment, these will also be examined. The data were collected using “In-depth” interviews, and a survey method was also used by all of the ESL students to find the most and the least of LLS. Affective was the least used learning strategy, and compensation and cognitive were the most highly used strategy. Memory, metacognitive, and social strategies were used to the medium level.
Keyword Keywords: Buriram, ETS, ESL, LLS, SILL, Worldwide