วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2567

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     443567667.pdf

  

Liu Jiaping

CAS1698

ชื่อผู้วิจัย   Liu Jiaping
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
Li Yinsheng 2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) A Study on the experiential cognition of the metaphorical concept of "Tiger" in Chinese and Thai Languages
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) A STUDY ON THE EXPERIENTIAL COGNITION OF THE METAPHORICAL CONCEPT OF "TIGER" IN CHINESE AND THAI LANGUAGES
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword tiger experiential cognition comparison between Chinese and Thai