วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2559

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1488010742-9.pdf

  

สุพัฒน์ ศรีกงพาน

CAS320

ชื่อผู้วิจัย   สุพัฒน์ ศรีกงพาน
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
และคณะ
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) แนวทางการส่งเสริมความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword