วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน ปี พ.ศ. 2563

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1606892420-5-(31-39)edit.pdf

  

Sonjai Chaibunruang1

CAS973

ชื่อผู้วิจัย   Sonjai Chaibunruang1
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
Khemapas Chanawongse2, Thawatchai Chaibunruang3, Sirikul Praeseesakul4, and Sujanya Sombatteera5
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) The Development of the Upper Secondary School Students’ English Speaking Skill at Khon Kaen Sports School
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purpose of this paper was to present how the upper secondary school students at Khon Kaen Sports School could develop their English speaking skill according to the teaching-learning of English with emphasis on speaking. The writers also presented the principles and techinques of some language teaching methods appicable to Thai students so that foreign language teachers can apply them in their teaching. Moreover, the writers presented the contents and activities for the students at Khon Kaen Sport School, sample lessons, the methods of teaching and additional suggestions for the development of students’ speaking skill.
The purpose of this paper was to present how the upper secondary school students at Khon Kaen Sports School could develop their English speaking skill according to the teaching-learning of English with emphasis on speaking. The writers also presented the principles and techinques of some language teaching methods appicable to Thai students so that foreign language teachers can apply them in their teaching. Moreover, the writers presented the contents and activities for the students at Khon Kaen Sport School, sample lessons, the methods of teaching and additional suggestions for the development of students’ speaking skill.
Keyword The development of English language speaking skill, the upper secondary school students at Khon Kaen Sports School, the methods of teaching English language speaking skill