วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2565


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1003547859.pdf

   หน้าที่ 248

Aileen D. Ybañez

CAS1325

ชื่อผู้วิจัย   Aileen D. Ybañez
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
Shelley Anne M. Masagca2, Mark Jay H. Masagca3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขานิติศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) The Application of Restorative Justice in the City of Dasmariñas, Cavite, Philippines: A Developing Response to Crime Prevention
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE CITY OF DASMARIñAS, CAVITE, PHILIPPINES: A DEVELOPING RESPONSE TO CRIME PREVENTION
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This study sought to determine how restorative justice was applied by the barangays in the City of Dasmariñas in the Province of Cavite as a response to crime prevention. Specifically, it sought to
(1) determine the restorative justice processes implemented in the various barangays of the City of Dasmariñas, (2) determine the outcomes of the restorative justice processes in relation to the peace and order in the barangays, and (3) propose a restorative justice program for the barangay level. The restorative justice framework provided by Van Ness and Strong (2015) served as the foundation of this study. This study used descriptive research through the survey method in gathering data. Participants were 68 barangay captains out of 75 barangays in the city. Most of the respondents were males and many were between 40 to 60 years old. Results showed that the inclusion process and encounter procedures were always implemented in the barangay level. The outcomes in relation to reintegration process were always observed, and the results of the process of making amends were often observed. Findings revealed that the concept of restorative justice was partly implemented in the city and the process of building account able and responsible constituents was still in the development stage. To address this concern, a three-year comprehensive restorative justice program was proposed.
This study sought to determine how restorative justice was applied by the barangays in the City of Dasmariñas in the Province of Cavite as a response to crime prevention. Specifically, it sought to (1) determine the restorative justice processes implemented in the various barangays of the City of Dasmariñas, (2) determine the outcomes of the restorative justice processes in relation to the peace and order in the barangays, and (3) propose a restorative justice program for the barangay level. The restorative justice framework provided by Van Ness and Strong (2015) served as the foundation of this study. This study used descriptive research through the survey method in gathering data. Participants were 68 barangay captains out of 75 barangays in the city. Most of the respondents were males and many were between 40 to 60 years old. Results showed that the inclusion process and encounter procedures were always implemented in the barangay level. The outcomes in relation to reintegration process were always observed, and the results of the process of making amends were often observed. Findings revealed that the concept of restorative justice was partly implemented in the city and the process of building account able and responsible constituents was still in the development stage. To address this concern, a three-year comprehensive restorative justice program was proposed.
Keyword Restorative justice, Peace and order, Barangay justice system, Mediation process, Crime prevention