วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 7 ฉบับที่ เดือน ตุลาคม - ปี พ.ศ. 2560


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1515726979-ED043.pdf

   หน้าที่ 127       อ่าน 288 ครั้ง / ดาวน์โหลด 1 ครั้ง

Mr. Atthasit Ketkumbonk

CAS547

ชื่อผู้วิจัย   Mr. Atthasit Ketkumbonk
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
; Ms. Issariyapond Woragittanont
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) The Use of Minimal pairs to develop Thai students’ abilities to produce English consonant sounds
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword