วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 7 ฉบับที่ เดือน ตุลาคม - ปี พ.ศ. 2560

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1515731226-ES024.pdf

   หน้าที่ 127       อ่าน 280 ครั้ง / ดาวน์โหลด 1634 ครั้ง

พงศกร ทวันเวช

CAS568

ชื่อผู้วิจัย   พงศกร ทวันเวช
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
; สำเภา พันเสนา; วิวิศน์ ตั้งบริบูรณ์รัตน์; แสงโสม อมรรัตนพงศ์
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาระบบสาสนเทศเพื่อการจัดการร้านปรานิสาสปา
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword