วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 7 ฉบับที่ เดือน ตุลาคม - ปี พ.ศ. 2560


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1515740883-HS003.pdf

   หน้าที่ 127

Siripaporn Salao

CAS571

ชื่อผู้วิจัย   Siripaporn Salao
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ; ParadeeTungtang
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาสังคมวิทยา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) Manipulation and Influencesin the Translation of Erotic Fiction “Fifty Shades Trilogy”
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword