วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2566


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     141648170.pdf

   หน้าที่ 194

Suradate Suwanchatree

CAS1484

ชื่อผู้วิจัย   Suradate Suwanchatree
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
Piyaruk Pradabphetrat2, Vichit Ranpang3, Maytiya Muadchim4
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) The Process of Implementing a Model from the Development of a Management Standard Model and Management of Safety Occupational Health and Working Environment in the Workplace of Thailand in the Future Developed into Practice in the Workplace of Thailand
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE PROCESS OF IMPLEMENTING A MODEL FROM THE DEVELOPMENT OF A MANAGEMENT STANDARD MODEL AND MANAGEMENT OF SAFETY OCCUPATIONAL HEALTH AND WORKING ENVIRONMENT IN THE WORKPLACE OF THAILAND IN THE FUTURE DEVELOPED INTO PRACTICE IN THE WORKPLACE OF THAILAND
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -