วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 9 ฉบับที่ เดือน พฤศจิกายน - ปี พ.ศ. 2562


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1578295154-39.HS038(306-313)..pdf

   หน้าที่ 306

Megumi Minamikawa

CAS879

ชื่อผู้วิจัย   Megumi Minamikawa
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
Yoshiko Sugawara2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาสังคมวิทยา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) Current Status and Issues of Residential Care Institutions in Cambodia
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) CURRENT STATUS AND ISSUES OF RESIDENTIAL CARE INSTITUTIONS IN CAMBODIA
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ Cambodian government had promoted the policy “Family Reunion Program” between 2016 and 2018, and sent 30% of the children staying at each residential care institution each year. It was started with a survey on residential care institutions. Cambodian government found so many unregistered residential care institutions. And also number of children staying at the residential care institutions are found to be “one out of three hundred and fifty children.” And moreover, many of those children have families and are not orphans. We visited Cambodia in March, 2019 to interview the children who went back to their family to investigate if they are well taken care of and they are going to school.
Cambodian government had promoted the policy “Family Reunion Program” between 2016 and 2018, and sent 30% of the children staying at each residential care institution each year. It was started with a survey on residential care institutions. Cambodian government found so many unregistered residential care institutions. And also number of children staying at the residential care institutions are found to be “one out of three hundred and fifty children.” And moreover, many of those children have families and are not orphans. We visited Cambodia in March, 2019 to interview the children who went back to their family to investigate if they are well taken care of and they are going to school.
Keyword Cambodian government, Family Reunion Program, residential care institutions