วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2563

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1585994186-10.1.5.pdf

   หน้าที่ 29       อ่าน 1 ครั้ง / ดาวน์โหลด ครั้ง

Thawatchai Chaibunruang

CAS896

ชื่อผู้วิจัย   Thawatchai Chaibunruang
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
Sonjai Chaibunruang2 Gawisarar Nilmongcol3 Sirikul Praesrisakul4
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) The Use of Different Types of Words and Corresponding Prepsitions
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This paper aimed to present different types of words: adjectives, nouns, and verbs used with corresponding prepositions, for the writers have found that the students have had a lot of difficulty in matching them in both speaking and writing, and that it causes misunderstanding in communication. The writers, therefore, would like to share what prepositions are to be properly used with these types of words to promote better communication among the learners of English.
This paper aimed to present different types of words: adjectives, nouns, and verbs used with corresponding prepositions, for the writers have found that the students have had a lot of difficulty in matching them in both speaking and writing, and that it causes misunderstanding in communication. The writers, therefore, would like to share what prepositions are to be properly used with these types of words to promote better communication among the learners of English.
Keyword -