วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน ปี พ.ศ. 2565

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1245386266.pdf

   หน้าที่ 83       อ่าน 292 ครั้ง / ดาวน์โหลด 1634 ครั้ง

Wachiraporn Rangpan

CAS1264

ชื่อผู้วิจัย   Wachiraporn Rangpan
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
Supinda Lertlit
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาสังคมวิทยา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ความสะเทือนใจทางวัฒนธรรมย้อนกลับในหมู่นักเรียนแลกเปลี่ยนไทยโครงการ AYC (2561-2562)
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE REVERSE CULTURE SHOCKS AMONG THAI AYC EXCHANGED STUDENTS (2018 - 2019)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -