วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2559

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1488012031-14.pdf

   หน้าที่ 122       อ่าน 284 ครั้ง / ดาวน์โหลด 1634 ครั้ง

ชมภูนาฏ ชมพูพันธ์

CAS324

ชื่อผู้วิจัย   ชมภูนาฏ ชมพูพันธ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
และคณะ
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ฟ้อนหนุ่มเอิ้นสาวเล่นมอญซ่อนผ้า
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword